site stats

Contact | 085 - 1050591

Betaling van je vakantie...

Vakanties voor mensen met een beperking zijn vaak duurder dan vakanties voor mensen zonder een beperking. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de noodzakelijke begeleiding voor het veilig en vertrouwd organiseren en uitvoeren van je vakantie. Wij werken weliswaar met vrijwilligers die niet betaald worden voor de begeleiding tijdens je vakantie, maar we maken wel kosten voor hen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor het trainen van vrijwilligers en de onkosten voor vervoer en verblijf tijdens de vakanties. Ook besteden we veel zorg en aandacht aan het reserveren van je vakantie, wij vinden dat de door jou geboekte vakantie zoveel mogelijk moet aansluiten bij je wensen.

Er zijn verschillende manier om (een deel van) je vakantie te betalen

Je kunt daarbij denken aan:
* Betaling vanuit eigen middelen
* Betaling vanuit uw PGB
* Betaling vanuit Zorg in Natura
* Betaling vanuit Fondsen

Wil je graag meer informatie over mogelijkheden om een vergoeding voor de zorg tijdens je vakantie te krijgen neem dan contact op met Mantelzorgmakelaar Janet Hoving via Tel: 06-24644677 of Email: Zij kan je informeren, adviseren en begeleiden in het traject van aanvraag tot vergoeding (tegen betaling) TIP: Controleer bij je ziektekostenverzekeraar of je een vergoeding krijgt voor een mantelzorgmakelaar.

Betalen vanuit Zorg In Natura

Als je zorg of begeleiding ontvangt van een zorgverlener via Zorg in Natura, bijvoorbeeld thuiszorg of thuisbegeleiding, kunnen wij op verzoek contact opnemen met je zorgverlener om de zorg en begeleiding over te nemen gedurende je vakantie. Wij sluiten dan in overleg een zorgovereenkomst af met je zorgverlener.

Betalen vanuit PGB

Vanuit je PGB kun je in veel gevallen (een deel van) de reissom betalen, het gaat dan met name om het deel dat de zorg en begeleiding betreft, kosten die je niet vanuit het PGB kunt betalen zijn: activiteiten, reserveringskosten, Bijdrage GGTO, bijdrage Calamiteitenfonds en de reis- en/of annuleringsverzekering. Het deel voor de begeleiding is onder te verdelen in:
* Begeleiding individueel
* Persoonlijke Verzorging
* Verpleging
* Logeeropvang (respijtzorg)

Er is de laatste jaren veel veranderd in de regelgeving rondom de zorg, wij willen je dan ook dringend adviseren om goed na te gaan wat je mag betalen vanuit je PGB voordat je je vakantie reserveert, dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de websites van Mezzo en Per Saldo
 
Werkwijze
Als je (een deel van) je vakantie wilt betalen vanuit je PGB dan kost dat de nodige voorbereiding, neem hiervoor ruim de tijd.
1. Je vult zorgvuldig een zorgovereenkomst in en stuurt deze op naar Reisburo Vakantie & Zorg. Wij hebben hieronder al een zorgovereenkomst voor je klaar gezet, deze kun je downloaden en uitprinten
2. Je vult de zorgbeschrijving in en stuurt deze ook naar Reisburo Vakantie & Zorg, ook de zorgbeschrijving hebben we al klaargezet.
 
Je kunt hier de hierboven genoemde formulieren downloaden:
1. Zorgovereenkomst Reisburo Vakantie & Zorg
2. Zorgbeschrijving zorgkantoor

Let op: Wij hebben géén toegang tot het PGB-portaal
 
Na ontvangst van zowel de zorgovereenkomst als de zorgbeschrijving ondertekent Reisburo Vakantie & Zorg de formulieren ook en stuurt ze vervolgens naar jou terug. De volgende stap is dat je de formulieren voordat je vakantie begint ter beoordeling opstuurt naar de SVB of het zorgkantoor.
 
Belangrijk:
Als de reservering van uw vakantie definitief is ontvang je van ons een boekingsbevestiging en een factuur waarop staat wanneer je de aanbetaling en restantbetaling moet voldoen. Na afloop van je vakantie ontvang je een factuurspecificatie van Reisburo Vakantie & Zorg die je kunt opsturen naar de SVB, zodra de SVB het bedrag heeft uitgekeerd aan Reisburo Vakantie & Zorg storten wij het bedrag op jouw rekening, soms betaalt de SVB rechtstreeks aan jou als zorgvrager. Je dient de volledige reissom dus wel eerst zelf te betalen, vergoeding vindt pas plaats na afloop van de vakantie.

Respijtzorg

Als je in de thuissituatie veel gebruik maakt van een mantelzorger dan is het heel belangrijk dat je mantelzorger ook af en toe even tot rust kan komen om niet overbelast te raken. In sommige gevallen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor respijtzorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage. In dat geval kun je respijtzorg aanvragen bij je gemeente.

Betalen vanuit fondsen

Er zijn in Nederland enkele fondsen die financiële hulp bieden aan particulieren, je kunt hier een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten van je vakantie. Je dient uw aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds voordat je je vakantie boekt, neem ook hier weer ruim de tijd, het aanvragen kost vaak veel tijd.

Voorbeelden van fondsen:
Lichthoeve
Stichting Bleijdestein
Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Stichting de Gouden Schakel